Zalety faktoringu

Korzystając z faktoringu firma dostaje wsparcie w wielu obszarach swojego funkcjonowania. Dlatego faktoring to dużo więcej niż prosta zamiana faktur na gotówkę.

Podstawową korzyścią ze stosowania faktoringu jest szybkie i elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu obrotów. Uwalniając środki zamrożone w fakturach, firma może lepiej zarządzać swoimi finansami, regulować swoje zobowiązania i planować wydatki. Faktoring pozwala obracać swoimi środkami z zyskiem – nawet kila razy – zanim nadejdzie termin, w którym wpłynęłyby bez zastosowania faktoringu.

Wsparcie sprzedaży

Faktoring umożliwia zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa, bez dodatkowych środków finansowych. Zastosowanie faktoringu powoduje wpływ gotówki zaraz po dokonaniu sprzedaży. Pozwala to na nową produkcję/sprzedaż bez oczekiwania na zapłatę przez kontrahenta zgodnie z terminem płatności faktury i ewentualnymi opóźnieniami w płatnościach. Dzięki gotówce uwolnionej przy użyciu faktoringu, firma może wygenerować następną sprzedaż i wystawić kolejną fakturę, którą również może zamienić na gotówkę powtarzając cały cykl. Pozwala to na lepsze wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa, zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji zysku.

Wzmocnienie konkurencyjności

Firma dzięki zastosowaniu faktoringu może udzielać odbiorcom dłuższych terminów płatności. Taka elastyczność wzmacnia konkurencyjność firmy i ułatwia pozyskiwanie klientów. Firma, która może dłużej poczekać na płatność poprawia sobie relacje z kontrahentami oraz buduje swój pozytywny wizerunek. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo może kredytować swoich odbiorców bez obawy o utratę własnej płynności finansowej.

Jednocześnie przedsiębiorstwo, uzyskując szybko gotówkę ze sprzedaży może wcześniej regulować swoje zobowiązania – stając się pożądanym klientem, który może negocjować wyższe rabaty u dostawców, a tym samym uzyskiwać wyższe marże.

Bezpieczeństwo transakcji

Faktoring to również narzędzia wzmacniające bezpieczeństwo transakcji. Faktor dzięki bieżącej kontroli należności, dbaniu o terminowość zapłaty i monitowaniu opóźniających się płatników oraz raportowaniu o nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań  – bardzo skutecznie ogranicza ryzyko transakcji. Również, jeżeli doszło do transakcji, po której nie nastąpiła zapłata – faktor potrafi szybko egzekwować należność, co często decyduje o skuteczności. Ponadto faktor może pomóc w ocenie wiarygodności i wypłacalności nowych odbiorców jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, co chroni przedsiębiorstwo przed nierzetelnymi kontrahentami. Dodatkowo firma korzystająca z faktoringu pełnego (bez regresu) objęta jest ubezpieczeniem, które niweluje ryzyko związane z niewypłacalnością odbiorców.

Dostępność

Jedną z przewag faktoringu nad kredytem jest jego dostępność dla firm, również małych i średnich. Ta forma finansowania nie wymaga posiadania zdolności kredytowej ani przedstawiania zabezpieczeń rzeczowych. Podstawowym zabezpieczeniem w faktoringu są faktury (wierzytelności).

Poprawa wskaźników i struktury bilansu

Korzystając z faktoringu firma nie zwiększa swojego zadłużenia i nie obniża swojej zdolności kredytowej – co ma miejsce przy kredycie obrotowym. Konstrukcja faktoringu pełnego, pozwala na wyksięgowanie należności z bilansu. Firma tym sposobem osiąga natychmiastowy pozytywny efekt w strukturze bilansu, poprawiając wskaźniki finansowe.

Zamiana należności na gotówkę poprawia wskaźniki i zwiększa wiarygodność firmy w ocenie banków i inwestorów. Z kolei zmiana kredytu obrotowego na faktoring powoduje odzyskanie zdolność kredytowej, którą można wykorzystać na finansowanie inwestycji.

Prosta spłata

Nie ma miesięcznych rat. Finansowanie uzyskane przez firmę przy zastosowanie faktoringu, spłacane jest przez kontrahentów. Co więcej – to faktor pilnuje spłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *