kredyt dla spółKi

Finansowanie bankowe.
Skutecznie z pomocą profesjonalistów

Partner Merytoryczny

Kredyt dla spółki - model działania

We współpracy ze specjalistami z firmy Grape obsługujemy firmy na pełnej księgowości w zakresie pozyskiwania finansowania bankowego. Współpraca z każdy Klientem rozpoczyna się od szczegółowego audytu firmy pod kątem wymagań bankowych, badamy przede wszystkim:

–  poprawność dokumentów finansowych, przygotowujemy analizę obrazu firmy, jaki pokazują i dopasowujemy konkretne produkty bankowe odpowiadające potrzebom Klienta i jego sytuacji; 

–  model biznesowy firmy, strukturę dostawców i odbiorców wraz z saldem należności i zobowiązań, bieżące i planowane kontrakty, posiadany majątek; 

– strukturę właścicielską, sieć powiązanych podmiotów, aktualność danych w KRS i implikacje zawartych tam informacji dla przyszłego procesu kredytowego;

– bieżącą strukturę finansowania zewnętrznego firmy.

Na podstawie pełnej analizy Klient otrzymuje wstępne oferty bankowe dostępne dla niego w danym momencie oraz wytyczne do wprowadzenia zmian w swojej firmie koniecznych do uzyskania kredytu dla spółki w przyszłości, jeśli aktualna sytuacja nie pozwala na uzyskanie takie poziomu kredytowania jaki jest Klientowi niezbędny. 

Kolejnym krokiem jest procedowanie wniosków w bankach, od przygotowania i zebrania kompletu dokumentów aż do uruchomienia środków. Na każdym etapie staramy się jak najbardziej odciążyć Klienta od czynności administracyjnych związanych z całym procesem, skupiając uwagę na najważniejszych kwestiach.

"Pomagam" a nie "załatwiam" bo sukces w pozyskaniu finansowania wymaga współpracy Klienta.

Kredyty obrotowe

Najbardziej elastyczne finansowanie dla firm i najbardziej zróżnicowana oferta bankowa. Warto zwrócić uwagę na maksymalizację dostępnego limitu i minimalizację wymaganych zabezpieczeń.

Kredyty na nieruchomości dochodowe

Kupno, budowa, refinansowanie nieruchomości z komercyjnymi najemcami to rozwiązania długoterminowe. Warto zwrócić uwagę na wymagany wkład własny, okres finansowania, koszt, dodatkowe zabezpieczenia.

Kredyty inwestycyjne

Finansowanie nowych przedsięwzięć to nie tylko wybór odpowiedniego finansowania ale również kwestia biznesplanu zgodnego ze standardami bankowymi.
Często takie inwestycje najłatwiej sfinansować poprzez kredyty dla spółek celowych.

aktualnie polecam

Faktoring zakupowy pod wpływy z terminali płatniczych

Szukam firm do udziału w pilotażowym programie finansowania zakupów, przygotowanym przez czołową firmę faktoringową i Polcard. Najlepiej żeby firma miała przynajmniej 500 tys. miesięcznych wpływów z terminali płatniczych. 

Jak to działa w uproszczeniu?

  1. Właściciel firmy dostaję środki na zapłacenie faktur zakupowych.
  2. W ciągu kolejnych dwóch miesięcy faktor potrąca z każdej poprzez terminal płatniczy u klienta określony procent z transakcji na spłatę zobowiązania.
  3. Po spłacie całości lub części zobowiązania można uruchomić środki na kolejne zakupy.
  4. Dodatkowo, po 3 miesiącach udziału w programie Polcard oferuje możliwość pożyczki obrotowej do wysokości 1 mln zł (w zależności od obrotów).
  5. Równolegle jest możliwość uzyskania dużego limitu (do 2 mln zł) na pełny faktoring tradycyjny, gdzie firma dostaje od ręki do 95% wartości faktur wystawianych klientom, a firma faktoringowa może przejąć na siebie ryzyko ich płatności.

Całość oparta jest na uproszczonej procedurze, wymagane dokumenty to jedynie wyniki finansowe za rok 2019 i pierwsze półrocze 2020 oraz wyciągi bankowe z ostatnich 6 miesięcy.

Planujesz ubiegać się o kredyt dla swojej spółki? Bank odmówił Ci finansowania?