faktoring

Elastyczne
finansowanie
dla firm

Faktoring pełny, z regresem, odwrotny, cichy? Zadbaj o płynność finansową świadomie wybierając najlepsze narzędzia.

Zarządzanie firmą to nie tylko skupianie się wyłącznie na zyskach. Ważną rolę odgrywa również płynność finansowa, której zachwianie może skończyć się nawet ogłoszeniem upadłości.

Prowadzisz firmę i nie chcesz dopuścić do takiego czarnego scenariusza? Faktoring jest jednym z najprostszych rozwiązań dzięki którym zachowasz płynność finansową.

Jest to też niezwykle elastyczne narzędzie, a ryzko transakcji rozkładane jest na dwóch partnerów każdej faktury. Stąd też w faktoringu:

  • Nie ma wymagań, co do branży, w której działa Klient, wielkości obrotów, okresu działania na rynku.
  • Dopasowanie do potrzeb Klienta, niezależnie od tego, czy ma jednego czy wielu kontrahentów, realizuje jednorazową transakcję czy wieloletni kontrakt.
  • Oszczędność czasu, procedury są proste, a decyzje podejmowane szybko. Klient otrzymuje pieniądze nawet w ciągu 24 godzin.
  • Elastyczność, negocjować można prawie wszystkie warunki umowy: wysokość prowizji, ogólny limit finansowania, dni karencji, liczbę dni regresu, rodzaje zabezpieczeń.

 

Najpopularniejsze formy faktoringu

Faktoring pełny

Czyli bez regresu, to opcja, w której ryzyko niewypłacalności kontrahenta przechodzi na faktora. Takie rozwiązanie sprawdzi się m.in. wówczas, gdy przedsiębiorca rozpoczyna współpracę z odbiorcą.

Faktoring niepełny

Czyli z regresem – opcja, w której ryzyko niewypłacalności odbiorcy leży po stronie faktoranta. W razie niewypłacalności kontrahenta przedsiębiorca ma obowiązek wpłacić środki należne firmie faktoringowej. Takie rozwiązanie można rozważyć wówczas, gdy firma współpracuje od lat z tymi samymi kontrahentami.

Faktoring Zakupowy

Nazywany też odwrotnym. Dzięki temu rozwiązaniu, po otrzymaniu faktury od dostawcy, firma może przekazać ją do sfinansowania faktorowi, który prześle środki finansowe nawet tego samego dnia. Należną kwotę wykupu faktury wraz z odsetkami spłacają faktorowi w ustalonym terminie.

Cash flow button on virtual screen. Business Tehcnology concept.

Zalety faktoringu

Korzystając z faktoringu firma dostaje wsparcie w wielu obszarach swojego funkcjonowania. Dlatego faktoring to dużo więcej niż prosta zamiana faktur na gotówkę. Podstawową korzyścią ze stosowania faktoringu jest szybkie i elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu obrotów. Uwalniając środki zamrożone w fakturach, firma może lepiej zarządzać swoimi finansami, regulować swoje zobowiązania i planować wydatki. Faktoring pozwala obracać swoimi środkami z… Czytaj więcej »Zalety faktoringu

Zastanawiasz się nad najlepszym faktoringiem? Twój faktor nie chce podnieść limitu?