adamczyk.PRO

indywidualnie dobrane rozwiązania finansowe

Te fundusze awansowały w 2013 do grona najlepszych

Od ponad 4 lat portal Analizy Online ocenia jakość funduszy inwestycyjnych oferowanych przez krajowe TFI, nadając im Rating Analiz Online. W ciągu minionych 12 miesięcy przygotowano oceny dla 91 funduszy. W 11 przypadkach analitycy podwyższyli dotychczasowy rating do poziomu 4 lub 5 gwiazdek. Dla kolejnych 5 funduszy była to pierwsza ocena. Wśród rozwiązań, które w tym roku awansow ały do grona najlepszych znajdują się głównie produkty z oferty Skarbiec TFI, Investors TFI oraz TFI PZU.


Najwięcej funduszy, którym podwyższono rating pochodzi z oferty Skarbiec TFI. Analitycy Analiz Online aż w 4 przypadkach przyznali ocenę na poziomie 4 gwiazdek. Najwyższe oceny w ratingach to efekty metamorfozy, którą w 2012 roku zapoczątkowała Ludmiła Falak-Cyniak (ówczesna CIO), które pozytywnie wpłynęły na osiągane stopy zwrotu. Najważniejsze zmiany dotyczyły modelu zarządzania. Zwiększono także rolę selekcji spółek. Po raz pierwszy analitycy ocenili Skarbiec Spółek Wzrostowych przyznając mu najwyższą notę - 5 gwiazdek. Warto zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od pozostałych funduszy ten cieszy się dużą autonomią zarządzającego.

W przypadku funduszy Investors TFI pierwsze pozytywne zmiany w portfelach zostały dostrzeżone jeszcze w 2012 roku. Przełom nastąpił w raz z pojawieniem się w towarzystwie Macieja Chudzika, który zdobywał doświadczenie m.in. w Aviva Investors TFI. Pod jego opieką fundusz akcyjny - Investor Akcji FIO całkowicie zmienił swoje oblicze. Zarządzający w odróżnieniu od konkurencji, w większym stopniu stawia na polskie „misie” oraz zagraniczne spółki. Swoje autorskie podejście Chudzik wdrożył także w części akcyjnej funduszy mieszanych. Spore znaczenie miało również wprowadzenie znaczących modyfikacji w części dłużnej portfeli, gdzie po kilku latach znów pojawiły się papiery nieskarbowe. To, podobnie jak zmiany w części akcyjnej, znacznie poprawiło ich wyniki.

Zmiany kadrowe zapoczątkowały także rewolucję w funduszach TFI PZU. Pełniący rolę szefa inwestycji Tomasz Stadnik w zespole pojawił się w 2009 roku. Zapoczątkował on wiele zmian w podejściu inwestycyjnym, które teraz procentują. Kluczem do sukcesu 3 funduszy, które awansow ały w tym roku do grona najlepszych, poza sprawnie działającym procesem inwestycyjnym, były dobre decyzje alokacyjne oraz niskie koszty na tle konkurencji. 

Zgodnie ze stosowaną przez Analizy Online metodologią fundusze posiadające najwyższe oceny wyróżniają się ponadprzeciętną jakością w porównaniu do konkurencji. To z kolei powinno przekładać się na wyniki inwestycyjne na poziomie I i II kwartyla stóp zwrotu w danej grupie w średnim i długim terminie.