adamczyk.PRO

indywidualnie dobrane rozwiązania finansowe

Nowa rzeczywistość - inwestycje przy niskich stopach procentowych

Żyjemy w  środowisku niskich stóp procentowych. W minionym tygodniu RPP obniżyła stopę referencyjną do 3,25% - najniższego poziomu w historii. Wraz z cyklem obniżek zmieniło się środowisko inwestowania. Oprocentowanie depozytów i lokat z miesiąca na miesiąc jest coraz mniej atrakcyjne, co w większym stopniu skłania inwestorów do szukania bardziej ryzykownych inwestycji. - „Obecna rzeczywistość sprzyja akcjom” – powiedział Konrad Łapiński, zarządzający funduszem Total FIZ.

Spada atrakcyjność rynku długu. Amerykańskie papiery skarbowe mają za sobą 30-letnią hossę. Inwestorzy na całym świecie darzą rząd USA ogromnym zaufaniem, co sprawia, że w momentach niepewności na rynkach finansowych kierują kapitał właśnie w stronę amerykańskiego długu, który pełni rolę bezpiecznej przystani. Według Konrada Łapińskiego to błędne podejście. Obligacje w obecnych warunkach oferują stabilną, bezpieczną… stratę. Realne stopy zwrotu z długu państw darzonych największym zaufaniem (USA, Niemcy, Francja) są ujemne. 

Według wyliczeń eksperta w XX i XXI wieku środowisko niskich stóp procentowych zawsze zwiastowało hossę indeksu S&P500. Obecnie również mamy do czynienia z niskimi stopami procentowymi w USA, strefie euro czy Polsce. Czas więc na akcje – uważa Konrad Łapiński.
 
- „Inwestycje w akcje przypominają żeglowanie po trudnym morzu. Czasem bardzo mocno buja ale nadal płyniemy do przodu. Warto zwrócić uwagę, że notowania indeksów giełdowych nigdy nie spadają do zera, trudno więc stracić cały zainwestowany kapitał. W długim terminie z kolei łatwiej wypracować większy zysk.” – mówi Konrad Łapiński.
 
Zarządzający Total FIZ radzi inwestować głównie w akcje. Jego zdaniem obligacje w portfelu należy traktować jedynie jako element dostarczający płynności. Konrad Łapiński radzi kupno akcji dużych stabilnych spółek, z dobrymi fundamentami, regularnie płacących dywidendę.
 
- „Wśród inwestorów co prawda nie widać euforii względem rynku akcji ale to dobry znak. Walory spółek wykazują obecnie dwie cechy. Po pierwsze są tanie, po drugie znajdują się w trendzie wzrostowym. Niepewność inwestorów traktowałbym jako okazję do zakupów” – tłumaczy Konrad Łapiński.
 

Analizy Online


Dowiedz się więcej o inwestowaniu poprzez odpowiednio zbudowane i zarządzane portfele funduszy inwestycyjnych - TUTAJ.