adamczyk.PRO

indywidualnie dobrane rozwiązania finansowe

5 powodów, dla których warto oszczędzać regularnie

Niemal wszystkie badania prowadzone w ostatnich latach pokazują jedno – Polacy oszczędzają niechętnie. Jeśli już są w stanie zmotywować się do lokowania kapitału, z reguły dotyczy to łatwo osiągalnych celów, możliwych do zrealizowania w krótkim terminie. Te długofalowe stanowią dla nas zbyt duże wyzwanie.

Różnego rodzaju badania wskazują, że ponad połowa z nas nie oszczędza wcale. Z kolei na regularne odkładanie kapitału pozwala sobie jedynie kilkanaście procent Polaków. Najczęściej podawanym powodem jest brak wolnych środków. Tymczasem regularne oszczędzanie oferuje nam wiele możliwości, często bez konieczności ponoszenia dużych nakładów. Dlaczego warto regularnie oszczędzać? Podajemy 5 powodów.

Nie musisz być bogaty
Brak wystarczającej ilości wolnych środków stanowi dla Polaków jedną z głównych barier. Wielu z nas uważa, że odkładanie nawet niewielkich kwot nic nie da. I tu popełniamy duży błąd. Warto pamiętać, że oszczędzając co miesiąc przykładowo 50 zł, nawet osiągając 0% stopę zwrotu z inwestycji, rocznie otrzymamy 600 zł, a w trzy lata już 1800 zł. W oszczędzaniu w większym stopniu liczy się dyscyplina i regularność. Lepiej raz w miesiącu odłożyć cokolwiek, niż tylko biernie czekać. Z czasem małe kwoty zamieniają się w średnie, a potem w duże, głównie dzięki powtarzalności. Z pomocą wynikom przychodzi natomiast kilka czynników, w tym punkt drugi dzisiejszego poradnika – procent składany.

Niewielki nakład, duży zysk
„Największy wynalazek ludzkości” - tak właśnie określił zjawisko procentu składanego Albert Einstein. To właśnie ten czynnik zamienia małe, stosunkowo łatwe do wygospodarowania kwoty w duży kapitał. Polega on na naliczaniu odsetek nie tylko od wpłaconej kwoty, ale i od wygenerowanych zysków. Siła procentu składanego jest tym większa, im dłuższy jest okres oszczędzania. To zjawisko najlepiej widać na przykładzie. Odkładając co miesiąc 100 zł bez inwestowania zgromadzimy 24 tys. zł w ciągu 20 lat, z kolei przy oczekiwanej rocznej stopie zwrotu rzędu 3% już prawie 33 tys. zł. Nasz zysk nie będzie jedynie efektem udanych inwestycji, ale również procentu składanego, czyli naliczania odsetek od odsetek.

Nieważne kiedy, ważne aby zacząć
Wielu z nas wstrzymuje się z rozpoczęciem inwestycji, licząc na niższe ceny i wypatrując przysłowiowego dołka. Takie postępowanie w przypadku regularnego oszczędzania nie ma sensu. Im wcześniej zdecydujemy się je rozpocząć, tym większy odniesiemy efekt. Moment, w którym wchodzimy na rynek nie jest tak ważny, jak w przypadku inwestycji jednorazowej. Oszczędzający nie musi się więc zastanawiać, czy hossa na danym rynku już się kończy, czy dopiero zaczyna. Na początku regularnej inwestycji operujemy stosunkowo niewielkim kapitałem, jego zmienność nie ma więc dużego wpływu na końcowy rezultat naszego oszczędzania. Przy wpłacie regularnej cena zakupu i tak zostanie uśredniona, zarówno w okresach silnych zwyżek, jak i dotkliwej bessy na rynkach.

Bez przymusu, bez przywiązania
Wielu z nas przed rozpoczęciem odkładania kapitału obawia się wieloletnich konsekwencji podjętych decyzji. W efekcie są one odkładane. Warto jednak pamiętać, że sama chęć regularnego oszczędzania nie musi oznaczać, że jesteśmy skazani na programy wymagające regularnych wpłat, karzących za ich brak (m.in. polis inwestycyjnych z UFK). Przy odrobinie samozaparcia i samodzielności możemy odkładać kapitał za pośrednictwem bardziej elastycznych form. W trudnych chwilach możemy więc na jakiś czas wstrzymać oszczędzanie. Oczywiście odbędzie się to kosztem potencjalnego wyniku, ale z drugiej strony, każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie szybko potrzebował pieniędzy.

Nie musisz przepłacać
Wielu potencjalnych inwestorów wiąże regularne oszczędzanie z programami oferowanymi przez ubezpieczycieli, gdzie oprócz opłaty wstępnej i opłaty za zarządzanie ponosimy również dodatkowy koszt, w przypadku wcześniejszego zerwania umowy. Występuje on głównie w pierwszych latach inwestowania i może przekraczać nawet 50% zgromadzonych środków. Regularne oszczędzanie nie musi jednak automatycznie oznaczać korzystania z droższych, specjalnie do tego utworzonych programów. Warto rozejrzeć się po szerokiej ofercie instytucji lub spotakć z kompetentnym i niezależnym doradcą finansowym - wybór odpowiedniego rozwiązania może oszczędzić nam niepotrzebne wydatki.