adamczyk.PRO

indywidualnie dobrane rozwiązania finansowe

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny nieruchomości

Leasing zwrotny nieruchomości to świetna alternatywa dla kredytu i sposób na proste uwolnienie pieniędzy z posiadanego majątku. Pomagam uzyskać do 80% wartości nieruchomości z ratami leasingowymi nieprzekraczającymi 60% uzyskiwanych czynszów. Klient w dalszym ciągu jest ie jedynym użytkownikiem nieruchomości i zyskuje zamrożone dotąd środki. Transakcja ta, pozwala na likwidację obciążeń finansowych, rozwój przedsiębiorstwa, zakup sprzętu lub kolejną inwestycję bez konieczności zaciągania kredytu czy pożyczki. Taka forma leasingu rodzi szereg korzyści podatkowych i ulg z tym związanych.


Leasing zwrotny maszyn, urządzeń i środków transportu

Podobnie jak w przypadku nierumochości, pomagamy klientom odzyskać środki zamrożone w posiadanych maszynach, urządzeniach i środkach transportu. Nasi rzeczoznawcy dokonują aktualnej wyceny tych elementów majątku, na podstawie czego możemy ubiegać się o jak największe kwoty leasingu zwrotnego.